رامین جهان پور

درباره رامین جهان پور

رامین جهان پور نویسنده کودک ونوجوان ایران و روزنامه نگار فرهنگ وهنر است.تابه حال ۱۵ جلدکتاب در زمینه ادبیات داستانی از او منتشرشده و همچنین مطالب متعددی هم در نشریات کودک ونوجوان و بزرگسال کشور دارد.ازقصه های کودکانه جهان پور در برنامه های کودک تلوزیون هم استفاده شده است.《گردوریزان》.《رودخانه ای که می رفتیم》 و 《خانه های فرانسوی》 نام چندتا ازکتاب های او هستند.

کتاب‌ها